januar 24

Flere anmelder mishandling i nære relasjoner..

Antall anmeldelser knyttet til vold øker, og det er sterk vekst innen mishandling i nære relasjoner opplyser Politidirektoratet.

Det kommer fram av politiets Strasak-rapport for 2017, som gir en samlet oversikt over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling.

8,1

Anmeldelser om mishandling i nære relasjoner økte med 8,1 prosent fra 2016 til 2017, noe som er en økning på 279 anmeldelser. De siste fem årene har anmeldelsene innenfor denne kategorien vært jevnt stigende og har til sammen økt med 900 anmeldelser, en vekst på hele 31,8 prosent.

– Vi mener økningen skyldes avdekking av mørketall, og slik sett er dette en ønsket utvikling. Alle har rett til beskyttelse mot vold og mishandling i eget hjem, og for å kunne hjelpe ofrene er det viktig at disse forholdene anmeldes, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politiet anmelder

Arbeidet med å avdekke mørketall og etterforske og oppklare mishandling i nære relasjoner er en prioritert oppgave i politiet. Når politipatruljene avdekker slike saker, har også politiet ansvar for å anmelde forholdet. Dette har også bidratt til økningen i antall anmeldelser.

I forbindelse med politireformen har politiet innført en ny arbeidsform, «politiarbeid på stedet», som gjør at politiet kommer raskere i gang med etterforskning og bevissikring.

Økt oppmerksomhet om mishandling i nære relasjoner

De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om mishandling i nære relasjoner, og informasjonskampanjer kan ha bidratt til at flere anmelder mishandling. Politiets informasjonskampanje «Hvor lite skal du finne deg i» hadde som målsetting å gi økt kunnskap om mishandling i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, og få flere voldsutsatte til å søke hjelp. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har laget nettportalen dinutvei.no, som er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Økning i anmeldte trusler

Antall anmeldelser for voldslovbrudd generelt har økt med 2,6 prosent fra 2016 til 2017. Under voldslovbrudd er det mishandling i nære relasjoner og trusler de kategoriene som har størst økning i antall anmeldelser. Trusler økte med 5,1 prosent fra 2016 til 2017 – en økning på 433 anmeldelser.

Fakta

Anmeldelser på vold i nære relasjoner har økt med 8,1 prosent fra 2016 til 2017.

Det er en økning på 279 anmeldelser.

De siste fem årene har anmeldelser i samme kategori økt med 31,8 prosent.

Det er en økning på 900 anmeldelser.

På voldslovbrudd generelt har det økt med 2,6 prosent fra 2016 til 2017.

Foto via Politidirektoratet