januar 24

Kan søke asyl på nytt

Stortinget bestemte i fjor høst at en del enslige mindreårige asylsøkere skal få saken sin vurdert på nytt. Justis- og beredskapsdepartementet har nå åpnet for at de i perioden 1. februar til 2. mai kan søke asyl på nytt opplyser UDI.

De som kan søke på nytt, er de som

• fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018,

• har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til man fyller eller fylte 18 år og

• er i siste vedtak blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

Vedtakstidspunktet

Det er søkerens alder på det opprinnelige vedtakstidspunktet som gjelder. Les mer om vilkårene i forskriftsendringen fra Justis- og beredskapsdepartementet (eksternt nettsted). De fleste som omfattes av ordningen er fra Afghanistan.

1.februar

UDI legger 1. februar ut informasjon om hvordan man kan søke og skjema. Her kommer det også skjema på engelsk, dari og pashto. Det vil også bli sendt ut informasjon blant annet via fylkesmennene til representantene.

UDI antar at det er om lag 200 personer som kan omfattes av ordningen. I begynnelsen av mars vil denne saken bli oppdatert med hvor mange som har søkt hittil.

Aktuell link