januar 24

Slik kan et nytt høyhus ved Oslo S bli..

Illustrasjon av vinnerforslaget: Reiulf Ramstad Arkitekter og C.F. Møller

Slik kan et nytt høyhus ved Oslo S bli

En enstemmig jury har kåret prosjektet «Nordisk lys» til vinner av konkurransen om utformingen av «Fjordporten Oslo S» opplyser Bane Nor i en artikkel:

Utvikle

Bane NOR Eiendom planlegger å utvikle Oslo S, blant annet ved å forbedre kollektivknutepunktet og tilrettelegge for flere reisende gjennom eiendomsutvikling og bedret service for de reisende.

I 2015 vedtok Oslo kommune et planprogram for utbyggingen av området, hvor Bane NOR Eiendom er én av flere grunneiere og aktuelle utbyggere. Planene inkluderer blant annet flere nye høyhus, ny stasjonsbygning, nye passasjer for fotgjengere, nye nedganger og innganger til stasjonen og T-banen.

Bane NOR Eiendom ønsker at Fjordporten Oslo S blir første byggetrinn, med et nytt høyhus på sjøsiden av stasjonen med Thon Hotel Opera som nærmeste nabo.

Fornøyd

  • Vi er meget fornøyd med «Nordisk lys» som vinner av plan- og designkonkurransen for Fjordporten Oslo S, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle Oslo S som Norges viktigste og flotteste kollektivknutepunkt, sier konserndirektør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom.

Det var 24 internasjonale arkitektgrupper som søkte om å delta i konkurransen. Fire av teamene ble valgt ut.

Vinnerteamet bak prosjektet «Nordisk lys» består av Reiulf Ramstad Arkitekter AS og C.F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner og Transsolar Climate Engineering.

«Fjordporten Oslo S» vil få en fremtredende rolle i bybildet med sin sentrale lokalisering, størrelse, høyde og plassering som del av kollektivknutepunktet og inntil Christian Frederiks plass.

Et viktig mål med konkurransen for «Fjordporten Oslo S» var å finne et nytt bygningsuttrykk for høyhuset som samspiller med omgivelsene, gir gode forutsetninger for gjennomføring og sikrer høy arkitektonisk kvalitet. Samtidig var det viktig at prosjektet blir en velfungerende del av stasjonen.

I de laveste etasjene er det tenkt gjennomgang til stasjonsområdene på samme måte som i dag, mens det oppover i etasjene planlegges hotell og kontorer.

Høyden på det nye bygget er tenkt å være som på Posthuset (112 meter), som ligger i samme område. Høyde og utforming må godkjennes av Oslo kommune gjennom behandling av reguleringsplan. Tidligst mulige byggestart er i 2020.

Foto / Input via Bane Nor / aktuell link