januar 25

Nå endrer sykehuset reglene og blir strengere. Får ikke automatisk ny time..

Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Øsfold. Fot via sykehuset Østfold

Endrer regler

I løpet av 2017 avbestilte pasienter hele 50 999 timer i Sykehuset Østfold. I tillegg lot 18 423 pasienter være å møte til time uten å gi beskjed. Nå endrer sykehuset reglene og blir strengere opplyser sykehuset på sine nettsider.

Store følger

  • At så mange pasienter ikke møter opp og ikke gir beskjed, får store følger. Ikke minst for andre pasienter som venter på å få time. Derfor er vi nødt til å bli strengere, sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Østfold.

Hittil har pasienter som har avbestilt flere ganger, eller som ikke har møtt opp til time uten å gi beskjed, hatt mulighet til å bestille ny time. Dette blir nå endret.

• Pasienter som er henvist til sykehuset og avbestiller to ganger, må som hovedregel få ny henvisning før de får time.

• Pasienter som ikke møter og som ikke gir beskjed, må også som hovedregel ha ny henvisning før de blir satt opp til ny time.

Denne informasjonen vil stå i innkallingsbrevene som blir sendt til pasientene. I tillegg må pasienter som ikke møter opp, betalte dobbel egenandel som tidligere.

  • Vi håper pasientene vil forstå hvor viktig det er at de møter opp til timen de har fått i sykehuset. Dersom pasienten må henvises til sykehuset på nytt, betyr det dessverre også merarbeid for fastlegene som henviser pasienter til oss, sier Stene-Johansen.

Et stort apparat

Mange som avbestiller time i sykehuset, venter med å gi beskjed til det kun er kort tid igjen til de skal møte. Det betyr at det er vanskelig å få kalt inn andre pasienter som venter på undersøkelse eller behandling.

Når en pasient settes opp til en time i spesialisthelsetjenesten, er det mye som skal på plass. Den riktige spesialisten setter av tid. Ofte skal undersøkelser gjøres i spesialrom som må bookes. Mange skal til andre undersøkelser i forbindelse med legetimen, for eksempel til røntgen. Det betyr at det også er booket rom der, og helsepersonellet har dette lagt inn i dagens arbeidsplan.

  • Selv om pasientene avbestiller noen dager i forveien, er det vanskelig for oss å fylle timen som blir ledig. Men vi gjør hva vi kan for å nå pasienter som venter på time. Her er det mange medarbeidere i sykehuset som bruker mye tid på å ringe rundt, sier Stene-Johansen.

Prøver å legge til rette

Sykehuset prøver også å legge bedre til rette for at pasienter selv kan kunne avtale timer som passer inn i egen timeplan. Dette gjelder foreløpig kontrolltimer etter operasjon og behandling. Ortopedisk avdeling har kommet langt med denne direkte bookingen, og ordningen tas gradvis i bruk i flere avdelinger.

  • Vi håper at denne ordningen vil bidra til færre avbestillinger, sier fagdirektøren.

Han poengterer at målet til sykehuset med å endre reglene, er å få pasienter til å møte opp.

  • Vi har ikke noe ønske om å være urimelige, og det er mange pasienter som har en god grunn til å avbestille. Da prøver vi å finne en ny time som passer. Men når så mange avbestiller eller ikke gir beskjed i det hele tatt, er det for lettvint, sier Stene-Johansen.

Får påminnelse på SMS

Pasientene som avbestiller skal både til utredning, til behandling eller til kontroll. De er henvist til spesialister innen en rekke fagfelt, både i somatikken (fysisk helse) og i psykisk helsevern.

Pasientene får beskjed om timen i et brev. Deretter sender de aller fleste avdelingene i sykehuset en SMS for å minne om timen.

  • Det burde gi de fleste pasienter mulighet til å planlegge og å huske at de har time på sykehuset, selv i en hektisk hverdag. Vi ønsker å tilby alle pasienter den beste behandlingen og oppfølgingen, og da er det viktig at pasientene møter opp, sier Stene-Johansen.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider / aktuell link