januar 28

Vil gi støtte til medlems- og treningsavgift i Sarpsborg..

I mai vedtok bystyret i Sarpsborg å innføre en ordning hvor barn og unge i familier med varig lav inntekt kan få dekket medlems- og treningsavgift. Nå legger rådmannen fram forslag til en slik tilskuddsordning. Saken skal behandles av utvalg for kultur og oppvekst 6. februar opplyser kommunen i en artikkel.

Forsøksordning

Ordningen er i første omgang en forsøksordning, hvor rådmannen går inn for at det skal settes av 500 000 i 2018 og 500 000 i 2019. Det foreslås at tilskuddet skal være begrenset oppad til 3 000 kr til hvert medlem.

God erfaring

Flere andre kommuner har innført en tilskuddsordning for å dekke medlems- og treningsavgift. I Grorud bydel i Oslo har de en ordning for tilskudd til trenings- og medlemsavgift for barn og unge under 18 år. Ordningen har blitt veldig populær.

12,2 %

I 2012 var 12,2 % av Sarpsborgs befolkning i en lavinntektshusholdning. Dette tilsvarte ca. 6500 personer. Dette tallet er litt høyere enn Østfold for øvrig og litt høyere enn landsgjennomsnittet (ref: Levekår i Sarpsborg 2014). Vi vet også at andelen ungdommer som deltar i organisert aktivitet går jevnt nedover fra 8.-10. klasse, og faller enda mer fra vg1-vg3 (tall fra Ungdataundersøkelsen 2017).

Fritidsaktiviteter koster ofte mer enn bare medlems- eller treningsavgift. Dette kan også være et hinder for at barn og unge kan delta på aktiviteter. Rådmannen mener likevel at ordningen skal begrenses til medlems- og treningsavgift fordi den vil være et vesentlig bidrag til at de samlede utgiftene blir redusert.

Kommer også idrettslagene til gode

Idrettslagene i Sarpsborg har betydelige utgifter i forbindelse med drift av arenaene sine. Tilskudd slik at flere får dekket kontingenten, vil derfor komme idrettslagene til gode.

Idrettsrådet, kulturrådet og musikkrådet har fått mulighet til å komme med innspill til utarbeidelsen av retningslinjer for ordningen.

Aktuell link / Sarpsborg kommune