januar 29

Torsdag 1. mars endres takstene i bomstasjonene i Østfold. Oversikt..

Torsdag 1. mars endres takstene i bomstasjonene over E6, E18, fv. 311 og fv. 128 i Østfold opplyser Statens vegvesen i en oversikt.

To grunner

Det er to grunner til at bompengetakstene endres. For det første har Stortinget bevilget tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor byområder. Tilskuddet skal bidra til å redusere bompengebelastningen for trafikantene og motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Tilskuddet vil gis årlig forutsatt at Stortinget årlig bevilger penger til ordningen. Den andre grunnen til endringen er at bomtakstene er justert i henhold til konsumprisindeksen per oktober 2017.

I takstgruppe 1 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. I takstgruppe 2 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys.

Fordeler med AutoPASS

Kjøretøy som hører inn under takstgruppe 1 kan inngå AutoPASS-avtale. Med gyldig AutoPASS-avtale og kjøretøy i takstgruppe 1 er det flere fordeler:

▪ 20 prosent rabatt på passering gjennom bomstasjonene videreføres.

▪ Passeringstak på 30 passeringer i måneden per bomstasjon.

Fritak

Det blir ingen endringer i hvem som får fritak for å betale bompenger fra 1. mars 2018. Følgende vil derfor fortsatt få fritak:

▪ Passasjerer i alle typer kjøretøy.

▪ Gående og syklende.

▪ Motorsykler og mopeder.

▪ Kjøretøy i merket begravelsesfølge.

▪ Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen.

▪ Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet.

▪ Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.

▪ Kollektivtransport i konsesjonert rute.

▪ Uniformerte utrykningskjøretøy samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.