januar 30

1048 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017

NAV har meldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner i 2017. De fleste av meldingene til politiet gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) opplyser NAV i en redegjørelse.

Nesten 90 prosent av sakene blir etterforsket av politiet. De fleste som har svindlet NAV, kan vente seg en straffereaksjon. De siste fem åra er andelen saker som blir lagt bort av politiet halvert, og nå blir under 12 prosent av sakene lagt bort. Bare to prosent av sakene som blir behandla i domstolene ender med frifinnelse.

Alvorlig

– Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyde med politiet sitt arbeid i våre saker, forteller arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Samarbeid

NAV samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet.

Et samarbeid mellom etater i de samlokaliserte enhetene mot arbeidslivskriminalitet, og i andre saker med systematisk eller organisert svindel, er helt avgjørende for å avdekke slike virksomheter.

67

I 2017 har NAV meldt 67 personer til politiet for trygdesvindel knytta til arbeidslivskriminalitet. I tillegg ble 14 personer meldt for medvirkning.

Den største saken er i Akershus på 5,9 millioner kroner. Saken gjelder en arbeidsgiver som har bidratt til at mange personer med fiktive arbeidsforhold har fått utbetalt dagpengar, foreldrepenger og sjukepenger.

Dagpenger og AAP på topp

964 personer er anmeldte for å ha svindlet med dagpenger og AAP. Begge ytelsene skal være inntektssikring når man står utenfor arbeidslivet i en periode. De fleste er meldte for svindel fordi de har arbeid og fått en lønn som ikke lar seg kombinere med ytelsen.

– Velferdssystemet er et trygghetsnett for de som kommer i en vanskelig livssituasjon. Derfor er det alvorlig når noen misbruker ordningene ved å unnlate å melde fra om at de er i arbeid, samtidig som de får ytelser fra NAV, sier Sigrun Vågeng.

Aktuell link. / illustr via NAV