januar 30

Gråsisik utfordrer kjøttmeis! Helgens Hagefugltelling..

Gråsisik Foto: Frode Falkenberg / Norsk Ornitologisk Forening

Hagefugltelling

Gråsisik utfordrer kjøttmeis! Helgens Hagefugltelling viser at for første gang på de elleve årene disse tellingene har pågått så kan kjøttmeisa miste førsteplassen når det gjelder størst antall individer. Den lille og livlige gråsisiken har inntatt Norge i store mengder denne vinteren og er så langt på førsteplass når det gjelder antall med nær 48 000 registrerte fugler opplyser Norsk Ornitologisk Forening.

Det er så langt lagt inn 6 200 foringsplasser med 348 000 fugler. Men ettersom tellingen kan gjennomføres til og med kommende helg forventes resultater fra rundt 7500 foringsplasser, og antallet fugler vil nok overstige 400 000.

Gråsisik

Gråsisik er en vanlig fugl over det meste av landet både sommer og vinter, men den er en typisk «invasjonsart» som kan opptre i meget store antall enkelte år, for så å være fåtallig andre år. Dette har å gjøre med om det er gode eller dårlige frøår i våre skoger, spesielt på bjørk og gråor. Folk legger mest merke til gråsisiken i vintermånedene, ettersom de flokker seg og kan i visse tilfeller danne flokker på opptil tusen individer. De besøker gjerne foringsplasser der de finner forskjellige frø samt meiseboller. Årets store innvandring av gråsisik skyldes sikkert svikt i tilgangen på frø i Sverige, Finland og kanskje Russland. Det blir spennende å se når alle resultater er samlet inn om det blir registrert flere gråsisik enn kjøttmeis.

Utbredelse

Selv om gjennomsnittlig antall kjøttmeis per foringsplass er redusert fra 11 til 8 siste tiårsperiode, så er den fortsatt den arten med størst utbredelse her til lands. Den ble registrert på 95 % av alle foringsplasser, i tradisjonens tro med blåmeis (85 %) og skjære (74 %) på de neste plassene. Den nevnte gråsisiken ble registrert på 41 % av foringsplassene, mot 15 % i fjor.

Flere svarttroster og rødstruper enn vanlig holder stand i Norge nå vinterstid, spesielt på Vestlandet hvor de finnes henholdsvis på 83 og 64 % av alle foringsplasser. De siste ukers snøfall og kulde har nok presset mange av disse ut av skogen og inn til foringsplassene for å finne mat. Til sammenligning er tallene for innlandsfylke Hedmark 1 % for svarttrost og kun 1 % for rødstrupe. Ellers er det ut til at pilfinken, som har vært på rask frammarsj i Norge de siste 10 årene, har avtatt i mengde.

Den populære dompapen har et godt år, og rundt halvparten av deltakerne fikk denne på sin foringsplass denne helgen. Gulspurven derimot har redusert sitt antall betraktelig på få år selv om den viste litt framgang under årets telling.

Rødstrupe på Nordkapp

Rødstrupen er en meget vanlig hekkefugl i Sør-Norge, mens den blir mer fåtallig dess lengre nord vi kommer. De aller fleste rødstrupene som er i Norge på sommeren drar ut av landet til sørvestlige deler av Europa, noen få også over til det nordlige Afrika. Men noen få velger å overvintre i Norge, spesielt i kystnære strøk på Vestlandet. Dette er et sjansespill hvis det blir stort snøfall fulgt av vedvarende kulde, så vil mange av disse dø. Under helgens fugletelling dukket det opp en rødstrupe på Nordkapp, noe som er ganske sensasjonelt. Denne vil nok være ganske avhengig av foringsplassen den har funnet hvis dette skal gå bra.

Sjelden gjest

Hvert år dukker det opp sjeldenheter når Norsk Ornitologisk Forening arrangerer Hagefugltellingen. Det mest spesielle denne gang er en hvithodespurv på Tjøme i Vestfold. Den sibirske hvithodespurven, en nær slektning av gulspurv, er veldig sjelden og skal normalt overvintre i Sentral-Asia. Her er det snakk om en helt feil navigering som gjør at arten har havnet i Norge. Hvithodespurv har faktisk vært registrert de siste tre årene på Hagefugltellingen.