januar 30

Klart for inntak av nye lærlinger i Sarpsborg kommune. Ønsker å få inn lærlinger/lærekandidater i en rekke fag..

Sarpsborg kommune er klar for å ta i mot flere lærlinger og lærekandidater. Husk å søke innen 1.mars oppfordrer kommunen på sine nettsider.

Søke

Dersom du ønsker å bli lærling eller lærekandidat i Sarpsborg kommune i 2018 må du innen 1.mars søke læreplass via www.vigo.no. Søknader som kommer via andre kanaler vil ikke behandles.

Kommunen ønsker å få inn lærlinger/lærekandidater i en rekke fag:

• Helsefagarbeider

• Barne- og ungdomsarbeider

• Kontor- og administrasjon

• Scene/lyd/lys

• Byggdrifter

• Renholdsoperatør

• Institusjonskokk

• IKT servicefag

• Feier

• Bil-fag lette kjøretøy

De fleste læreplassene vil være i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Krav til søkere

Alle interesserte anbefales å søke, men kommunen har likevel krav til søkere, og det er de som oppfyller følgende krav som vil bli prioritert til intervju:

• Ungdomsrett og bosatt i Sarpsborg kommune

• Bestått vg1 og vg2 – helst alle fag, evt. dokumentert fritak i fag

• Lite udokumentert fravær/høy nærvær i skole og praksis

• Høy karakter fra YFF (skolepraksis)

• Bestått gymfag

De som er aktuelle for intervju vil få henvendelse fra kommunen etter at søknadsfristen har gått ut.

De som er aktuelle for læreplass vil få et tilbud senest i begynnelsen av mai 2018.

Aktuell link