januar 31

Klagerekord! I 2017 fikk Forbrukertilsynet totalt 13.252 klager. Strømbransjen og avisbransjen..

I 2017 fikk Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) totalt 13.252 skriftlige tips og klager. Dette er klagerekord, og en økning på 495 henvendelser fra 2016 opplyser tilsynet i en oversikt.

Bransjene forbrukerne klaget mest på i 2017, var strømbransjen, avisbransjen og mobilbransjen.

De fleste av klagene på strømbransjen gjaldt telefonsalg og villedende markedsføring.

– Mange forbrukere opplever å bli kontaktet av pågående strømselgere som tilbyr dem abonnement som viser seg å koste mer enn de gir inntrykk av. Strøm utgjør en betydelig kostnad for forbrukerne, og dette er et marked vi også vil følge opp i året som kommer, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Avis og magasin

De fleste klagene på avis- og magasinbransjen kommer fra forbrukere som blir oppringt av selgere, selv om de har reservert seg mot dette. Mange irriterer seg også over at de mottar gratisaviser eller uadressert reklame, tross reservasjon. Klagene på mobilbransjen dreier seg også om telefonsalg – og at mange selskaper har benyttet kostbare spesialnumre til kundeservice.

– Etter påtrykk fra oss har mange næringsdrivende, inkludert mobilselskapene, byttet ut overprisede kundeservicenummer til fordel for telefonnummer med vanlig takst. Dette er en sak mange forbrukere har vært opptatt av, og som vi i stor grad har ryddet opp i, sier Haugseth.

Telefonsalg er fortsatt et problem  

Antall klager på telefonsalg økte i fjor med 35% sammenlignet med 2016. Mange forbrukere blir oppringt selv om de har reservert seg mot telefonsalg. Flere av klagene dreier seg også om at selgerne ikke oppgir riktig informasjon om produktet de selger.

– Ved årsskiftet ble det innført strengere regler som fjerner noen av smutthullene for å ringe til forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg. Vi forventer at bransjen følger de nye reglene og vil slå ned på aktører som bryter loven, sier Haugseth.

Tips om nettsvindel og skjult reklame

Som tidligere år kom det også i 2017 inn mange tips fra forbrukerne om falske nettbutikker og annen svindel. Totalt fikk tilsynet inn 969 tips relatert til denne tematikken.

Det kom også inn mange tips om finansielle tjenester, villedende prisopplysninger og internettjenester. I 2017 opplevde vi også en økning i tips om skjult reklame i sosiale medier.

–  Forbrukere som følger influencere i sosiale medier er opptatt av at de skiller reklame fra annet innhold. Vi gjennomførte et tilsyn med reklame i sosiale medier i fjor, og vil også i år slå ned på klare lovbrudd hvis vi avdekker dette, sier Haugseth.

Aktuell link