februar 02

Rekordmange lærere kan få videreutdanning. Søknadsfrist..

I år vil rekordmange lærere få tilbud om videreutdanning etter at satsingen øker med 200 millioner kroner, til over 1,6 milliarder kroner. Det vil gi over 6000 lærere et studietilbud. Torsdag gikk startskuddet for å søke opplyser Kunnskapsdepartementet.

Avgjørende

– Lærere med solid faglig kompetanse er avgjørende for å få en skole hvor elevene lærer mer. Vi har mange dyktige lærere, men mange mangler fordypning i faget de underviser i. Nå håper jeg de søker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

10 000 mattelærere mangler fordypning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Svært mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. I dag mangler hver tredje matematikklærer i barneskolen tilstrekkelig fordypning. Det samme gjelder halvparten av lærerne som underviser i engelsk – og én av fem norsklærere. Det utgjør 10 000 mattelærere, 9900 engelsklærere og 7800 norsklærere, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. En lærer kan undervise i og mangle fordypning i flere fag.

Kommunene har ansvaret

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk oppfyller kompetansekravene.

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. De bør prioritere videreutdanning i 2018 og fremover, sier Sanner.

20 000 videreutdannet siden 2013

Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden satsingen startet i 2013 har rundt 20 000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag. I fjor søkte nesten 10 000 lærere, og 6000 fikk tilbud. I år utvides tilbudet ytterligere til over 6000 studieplasser.

– Det viser at mange lærere ønsker påfyll. Vi vet også at lærere som har tatt videreutdanning rapporterer at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer.

Lærere kan ta videreutdanning i alle skolens fag. I år utvides tilbudet til også å inkludere videreutdanning i programmering, profesjonsfaglig digital kompetanse og begynneropplæring Alle lærere som jobber i grunnskolen og videregående kan søke, også lærere som underviser voksne, og lærere på kulturskoler. Søknadsfristen for å søke videreutdanning er 1. mars.