februar 04

Hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Sjekke lønna..

Den gjennomsnittlige månedslønna i Norge var i fjor på 44 310 kroner, og dette tilsvarte en lønnsvekst på 2,3 prosent skriver SSB på sine nettsider.

Men hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? På Statistisk sentralbyrås nettside kan du søke etter lønnen til 300 ulike yrker.

Aktuell link

Gjennomsnitt

Den gjennomsnittlige månedslønna i Norge var i fjor på 44 310 kroner, eller vel 1 000 kroner mer enn året før. Dette er likevel en av de svakeste lønnsvekstene Statistisk sentralbyrå har målt siden 2000.

Hvis vi ser på lønnsveksten for ulike grupper, blir bildet litt mer sammensatt. Noen grupper har høyere vekst enn gjennomsnittet, mens andre grupper har lavere vekst.

Men hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Her kan du gå rett til statistikksøket med gjennomsnittslønn i 300 utvalgte yrker.

Yrker med lav lønn

Blant de største yrkesgruppene finner vi butikkmedarbeidere, barnehage- og skoleassistenter og renholdere som alle har en gjennomsnittlig månedslønn på omkring 31 000 kroner. Servitører, gatekjøkken- og kafémedarbeidere, kjøkkenassistenter og frisører hadde mellom 26 000 og 30 000 kroner og er dermed blant de laveste lønnede yrkene.

Til sammenligning tjente helsefagarbeidere og sykepleiere henholdsvis 38 050 kroner og 43 160 kroner, og grunnskolelærerne tjente 43 440 kroner.

Yrkene med høyest lønn

I toppen av lønnsskalaen finner vi ledere av olje- og gassutvinning, som er eneste yrke med gjennomsnittlig månedslønn på over 100 000 kroner. Finansmeglere, handels- og skipsmeglere og toppledere i offentlig administrasjon har lønn på over 90 000 kroner.

Deretter følger blant annet flygere, flygeledere, geologer og geofysikere, legespesialister og sivilingeniører innen geofag og petroleumsteknologi, alle med lønn over 70 000 kroner. Generelt gjelder det at det er større lønnsspredning i høytlønnede enn i lavtlønnede yrker.

Input via SSB / Aktuell link