februar 05

Falske førerkort kan gi ny identitet. Vegvesenet spisser kompetansen..

Kandidater viser sine ID-dokumenter i skranken på trafikkstasjonen når de søker om førerkort. Personalet må på få minutter vurdere om dokumentasjonen er ekte. Illustrasjonsfoto via Vegnett

Falske førerkort kan gi ny identitet. Vegvesenet spisser kompetansen

Falske førerkort kan gi ny identitet. Vegvesenet spisser kompetansen for å avsløre forsøk på juks skriver Vegnett i en ny artikkel.

*via Vegnett

For enkelte blir egen identitet en belastning. Vegvesenet kan ikke være en del av løsningen.

– Førerkort er ikke godkjent som ID dokument i Norge, men brukes likevel ofte for å fastslå identitet, sier John Erik Kristiansen i Vegdirektoratet. Han mener at bevisstheten rundt hva vi skal akseptere som identifikasjon er for liten.

– Vi vet at det finnes kunder som har forsøkt å svindle til seg førerkort. Det er mange måter å gjøre det på. Eksempelvis har vi har opplevd at kandidater som skal ta teoriprøve eller praktisk prøve har sendt en annen som avlegger prøven i deres navn, sier Kristiansen.

Og vipps kan en som ikke har kjøreopplæring likevel ha førerkort. Det finnes også eksempler på at kriminelle blir stoppet med falsk ID dokumentasjon. Dersom forfalskningen ikke oppdages kan vedkommende få papirer på at han eller hun er en helt annen.

Vanskelig å vurdere dårlige foto

Selv om det tas foto før teoriprøve, og personalet sammenlikner med foto fra ID-dokumentene, kan feilvurderinger forekomme. ID-dokumentene kan ha uklare og gamle foto eller personene kan være veldig like fordi kandidaten har anstrengt seg for å ligne foto mest mulig.

Nordmenn flest har dessuten litt vanskeligere for å skille mennesker som kommer fra andre kontinent, som f.eks. Afrika og Asia, fra hverandre. Det er en svakhet som kan utnyttes for å skaffe seg førerkort uten kjøreopplæring, eller for å skaffe seg en helt ny identitet.

Flere svake punkt

For den som jakter på falske førerkort er det dessverre flere muligheter. For eksempel ligger nye førerkort og venter i ulåste postkasser, kanskje i timevis, mens eieren er på jobben. Da er det for lett å stjele kortet. En annen svindelmetode er å melde førerkortet tapt for så å søke om nytt med foto av en annen person. Det kan være en tjeneste eller et betalt oppdrag. Da utstedes et ekte førerkort basert på falsk identitet.

Ved innbytte av utenlandske førerkort kreves også ekspertise for å vurdere om ID’en som legges fram er ekte, og tilhører personen som står foran skranken.

Utsteder pass på grunnlag av førerkort

– Siden førerkort ofte aksepteres som identifikasjon kan en feilvurdering i skranken på trafikkstasjonen åpne for svindel med identitet. Saksbehandler må i løpet av noen sekunder vurdere om ID dokumentet er ekte og om det er riktig person som viser ID’en. Det er selvsagt en utrolig vanskelig oppgave. I tilfeller der de er sikre på at det er svindel blir politiet kontaktet, sier Kristiansen.

Han forteller at Politiet utsteder pass basert på identifikasjon med bl.a. førerkort. Det er derfor veldig viktig at saksbehandlerne på trafikkstasjonene har gode verktøy og kunnskap for å skille ekte og falske ID dokumenter.

Etterutdanner egne ansatte

Nasjonalt ID-senter har tatt initiativ til å etablere en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til fellesløsninger for opplæring på ID-området. Dette betyr at det vil komme etterlengtede retningslinjer for kompetansebehov for dem som sitter med ansvaret. Kristiansen regner med at det også vil komme kurstilbud som et resultat av dette.

Nå lanseres filmsnutten «Kontroll av førerkort» som på tre minutter viser enkle metoder for å kontrollere førerkort.  Den inneholder også tips om referansedatabaser for førerkort.

– Nyere europeiske førerkort følger en felles standard, og inneholder mange sikkerhetselementer. Videoen viser hvordan du enkelt kan kontrollere flere av de viktigste elementene, sier Kristiansen.

Veileder på trappene

– En ny veileder er underveis. Den vil danne grunnlaget for retningslinjer for ID jobbingen i Statens vegvesen, sier Kristiansen.

Selv har han nylig gjennomført et omfattende kurs hos Nasjonalt ID-senter der de bl.a. var gjennom kjente metoder som brukes for å skifte identitet. De fikk også opplæring i produksjon av sikkerhetsdokumenter og vanlige forfalskningsmetoder, biometri og ansiktssammenligning.

Input / foto via Vegnett / aktuell link