februar 07

Arbeider på Østfoldbanen til helga..

Ved Sandbukta nord for Moss utvides fjellskjæringen fram til påhogget for den framtidige dobbeltsportunnelen under sentrum. I helga monteres et sikkerhetsnett i samband med disse arbeidene. (Illustrasjon: Rambøll Sweco/Bane NOR)

Arbeid til helga

Anleggsarbeid knyttet til Follobanen og nytt dobbeltspor gjennom Moss er hovedaktivitetene under Bane NORs jobbehelg på Østfoldbanen 10-11. februar.

Østfoldbanen

Østfoldbanen blir stengt fra ca. klokken 02 natt til lørdag fram til søndag ca. klokken 14 på strekningen fra Oslo S til Rygge, samt Østre linje fra Ski til Mysen.  Les på NSBs nettsider om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt.

Follobanen

Denne helga skal Follobaneprosjektet gjøre arbeid både i Oslo og på Ski. I Oslo er hovedaktiviteten boring og installering av fundamenter til master langs Østfoldbanen. Dette arbeidet vil føre til noe støy på dagtid på strekningen fra Loenga til Bekkelagstunnelen. Det vil også bli utført annet jernbaneteknisk arbeid, men dette vil ikke være merkbart for omgivelsene.

På Ski skal det gjennom hele helgen jobbes med sikring av spunt. Dette fører til perioder med boring, og på grunn av støy har de nærmeste naboene fått tilbud om alternativ overnatting. Ellers blir det også kabelarbeider og arbeid med drenering langs Langhusveien. Dreneringsarbeidene fører til at en kort strekning av Langhusveien nord for Langhus Hagesenter blir snevret inn til ett felt.

Sandbukta-Moss-Såstad

Bane NOR er i gang med forberedende arbeider for byggingen av nytt dobbeltspor gjennom Moss. I Sandbukta nord for byen, der dagens dobbeltspor slutter, utvides fjellskjæringen. I helgen skal det boltes fast et sikkerhetsnett som skal sørge for at steinmasser ikke ramler ned i sporet under de videre arbeidene.

Prosjektet vil også ha aktivitet ved midtplattformen på Moss stasjon. Her skal grunnen kartlegges for å avdekke fundamenter, rør, tekniske installasjoner og lignende. Dette er forberedelser til arbeider som skal gjøres på stasjonen under togfrie perioder til sommeren.

Flere andre steder på Østfoldbanen blir det rutinemessige arbeider og kontroller av signalanlegget mens togene står. Flere arbeidslag skal også kontrollere limskjøtene i sporet.

Aktuell link