februar 07

Bevæpning på Oslo Lufthavn Gardermoen forlenges..

Justisdepartementet gir samtykke til at den midlertidige bevæpningen på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) kan forlenges i inntil åtte uker opplyser Politidirektoratet i en melding.

Den midlertidige bevæpningen ved landets hovedflyplass ble innført for om lag tre måneder siden. Bakgrunnen for forlengelsen er en anmodning fra Øst politidistrikt.

Er nødvendig

Politidirektoratet, som har vurdert anmodningen, mener at bevæpning fremdeles er et nødvendig tiltak for å redusere sårbarheten og ivareta politiets innsatsevne ved hovedflyplassen. Politidirektoratet støtter derfor Øst politidistrikt, og har anmodet Justisdepartementet om samtykke til forlenget bevæpning.

Når Justisdepartementets nå har samtykket i dette, har Politidirektoratet besluttet å videreføre bevæpning på OSL frem til april.

Aktuell link