februar 07

Tre nye festivaler i Østfold støttes over tre år..

Fredrikstad Animation Festival, Møllebyen Litteraturfestival og Festivalen Sin får festivalstøtte over tre år opplyser Østfold fylkeskommune. Det besluttet næring – og kulturkomiteen 7. februar.

De tre festivalene får dermed 150.000 kroner hver i årlig støtte fra Østfold fylkeskommune i årene 2018, 2019 og 2020.

Enstemmig vedtak

En forutsetningen for at støtten utløses er at vertskommunene støttes med minst samme beløp i den aktuelle treårsperioden.

Tidligere har blant andre Månefestivalen i Fredrikstad og Olavsdagene i Sarpsborg fått støtte over ordningen.

For årene 2017 – 2019 får også Tons of Rock i Halden støtte.

Vedtaket i næring og kulturkomiteen 6. februar var enstemmig.

Fikk ti søknader

Totalt kom det inn ti søknader, og rådmannen oppfordrer de sju festivalene som ikke får støtte om å søke støtte fra ordningen «Støtte til kulturproduksjoner».

– Tilbakemeldingene og erfaringen med festivalstøtteordningen er entydig positive fra de som til nå har mottatt støtte. Den økonomiske forutsigbarheten har gitt festivalene en mulighet til å utvikle seg mot et publikum med nedslagsfelt både regionalt, nasjonalt og til dels internasjonalt. Støtteordningen gir også mulighet til å oppfylle forutsetningene av regional prioritering for å kunne søke støtte fra Norsk kulturråd, heter det blant annet i fylkesrådmannens vurdering.

Aktuell link