februar 08

Folk holder fartsgrensene bedre enn før..

Vegvesenet har sett på fartsutviklingen de ti siste årene fordelt. Farten er målt på over 50 punkt over hele landet. Tellingene er gjort i alle fartsgrenser fra 50 og oppover. De fleste tellepunktene er på strekninger med fartsgrense 80 siden det meste av trafikken går på slike strekninger skriver Vegnett i en artikkel.

*via Vegnett

Respekterer fartsgrensa bedre før

– Jo høyere fart, jo større fare for ulykker, og jo større konsekvenser får ulykken. Våre nye tall viser en gledelig utvikling: Folk respekterer fartsgrensene mer enn før, og snittfarten har gått ned i alle fartsgrenser. Det opplyser Arild Engebretsen i Statens vegvesen som har fulgt fartsutviklingen i mange år.

Statens vegvesen har i mange år jobbet målrettet med kampanjer for å folk til å overholde fartsgrensene.

-64 prosent av bilene overholder fartsgrense 80, noe som er veldig bra. Tall fra de samme tellepunktene i 2006 viser at det da var bare halvparten som holdt fartsgrensa. Snittfarten i 80-sone var i 2006 var nærmere 80 km/t, mens den i dag er på rundt 76 km/t. Dette er en svært positiv utvikling, sier Engebretsen.

Små endringer ,store utslag

Sjøl små nedganger i snittfart gir store utslag på ulykkesstatistikken. Hvis snittfarten går ned med 10 prosent kan det forventes at antall drepte går ned med nesten 38 prosent. Antallet alvorlig skadde kan forventes å bli redusert med 27 prosent.

Respekterer 110 km/t bedre enn 100 km/t

For første gang er også 110 km/t med i oversikten.

-Det som er interessant, er at folk respekterer 110 fartsgrensen langt bedre enn 100. Over halvparten kjører for fort når fartsgrensen er 100 km/t. Men når fartsgrensen er 110 km/t er det bare 35 prosent som kjører for fort, sier Engebretsen.

Innholdsbasert via Vegnett