februar 08

Østfold fylkeskommune går 102 millioner i pluss..

Østfold fylkeskommune drives godt. Det viser det foreløpige regnskapsresultatet for 2017 opplyser fylkeskommunen på sine nettsider.

Gode nyheter

– Dette er gode nyheter. Det har blitt gjort en kjempeinnsats i seksjonene, sier fylkesrådmann Anne Skau ( på bildet )

  1. februar la hun fram det foreløpige regnskapsresultatet for 2017 for medlemmene i fylkesutvalget.

Og konklusjonen er klar: Østfold fylkeskommune drives fornuftig og godt.

Går 102 millioner i pluss

Summasummarum viser tallene at fylkeskommunen styrer mot an et netto resultat i pluss på rundt 102 milloner kroner i 2017. I tillegg gir det såkalte premieavviket for pensjon – som er forskjellen på hva som faktisk er betalt, og hva som er utgiftsført i driftsregnskapet – 13 millioner kroner mer enn budsjettert.

På inntektsiden viser regnskapet at fylkeskommunen samlet har fått 41 millioner kroner mer enn budsjettert.

I tillegg har de ulike seksjonene svært god kontroll på utgiftene. Her ser det ut til å bli et resultat som er 61 millioner kroner bedre enn budsjettert i 2017.

Endelig resultat klart i juni

Fylkesrådmannen foreslår at brorparten av overskuddet – 67 millioner kroner – plasseres på fylkeskommunens økonomiplanfond.

Det endelige regnskapsresultatet for 2017, og endelig forlag til disponering av midlene, legges fram på fylkestingets møte i juni.

Aktuell link

Foto via Østfold fylkeskommune