februar 09

Blitt dyrere å handle mat. -Sukkeravgiften trakk matprisene opp..

Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. 

Økte

Tall fra SSB viser at matprisene økte med 2,6 % fra desember 2017 til januar 2018. Prisøkningen på sjokolade og brus var betydelig opplyser Virke i en melding

Som følge av budsjettforliket på Stortinget, økte avgiften på sjokolade- og sukkervarer med opptil 83 %, og avgiften på drikkevarer økte med over 40 %.

Sesongjustering

– Det er en helt vanlig sesongjustering at matprisene i januar øker noe. Desember er en typisk tilbudsmåned, og det er derfor å forvente at matprisene normaliserer seg i januar, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

– Den dramatiske økningen i avgifter på sjokolade og brus førte imidlertid til at økningen i matprisene er større enn vanlig på denne tiden av året, sier hun.

Grensehandel

Selv før avgiftsøkningen, så vi en betydelig økning i nordmenns grensehandel, som koster Norge arbeidsplasser, skatteinntekter og verdiskapning.

– Avgiftsøkningene kom på tross av at norsk dagligvarebransje arbeider hardt og systematisk for å begrense nordmenns inntak av usunne produkter, sier Størksen.

Virke

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene i Norge, og representerer over 20 000 virksomheter.