februar 09

Dyrt å eie et registrert kjøretøy uten forsikring. Gebyr..

Hvis du eier et registrert kjøretøy som ikke har gyldig forsikring, vil du fra 1. mars bli ilagt et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret opplyser Statens vegvesen.

For personbiler er gebyret 150 kroner per dag.

Alle forsikringsselskap som tilbyr trafikkforsikring er medlem i Trafikkforsikringsforeningen. Det er Trafikkforsikringsforeningen som er ansvarlig for å kreve inn gebyret. Har du spørsmål om gebyret kan du ta kontakt med dem på www.tff.no eller telefon 21 60 92 42.

Du kan sjekke forsikringsstatus på kjøretøyene du eier på www.tff.no/minside.

Hvordan unngå gebyr: 

▪ Kjøp forsikring.

▪ Har du fått brev om at du mangler gyldig forsikring men mener at dette er feil, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

▪ Hvis kjøretøyet ikke er i bruk kan du levere inn skiltene til Statens vegvesen(avregistrere kjøretøyet).

▪ Har du solgt kjøretøyet, må du levere salgsmelding slik at eierskiftet blir registrert hos Statens vegvesen. Det er selgers ansvar å levere salgsmelding når et kjøretøy blir solgt.

▪ Mener du at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, må du kontakte Statens vegvesen, slik at vi kan kontrollere opplysningene.