februar 10

MDMA-beslag tredoblet på fire år. Oversikt..

MDMA-piller og krystaller. Foto via Kripos

Narkotikastatistikk 2017

Narkotikastatistikken for 2017 viser at det nå er både flere beslag og betydelig større mengder MDMA enn da stoffet sist hadde sin popularitetstopp på begynnelsen av 2000-tallet opplyser Kripos i en oversikt.

Mengdene av beslaglagt MDMA er på samme nivå som i fjor, mens antallet beslag fortsetter å øke. Fra 2011 har antall beslag økt for hvert år,og i løpet av de siste fire årene har det nesten vært en tredobling av antall beslag. Det siste året er økningen på 17 %.

MDMA mer tilgjengelig enn noensinne

MDMA, tidligere gjerne kalt ecstasy, ble så godt som borte fra markedet i 2009. Det skyldtes et vellykket internasjonalt samarbeid om regulering av PMK, utgangsstoffet for MDMA-produksjon. Når MDMA nå er tilgjengelig igjen som aldri før, skyldes det at illegale produsenter har funnet nye utgangskjemikalier og produksjonsmetoder slik at produksjonen, som blant annet foregår i Belgia og Nederland, er i gang igjen for fullt.

Internett og narkotikamarkedet

Narkotikamarkedet har forandret seg mye det siste tiåret. Internett, og spesielt det mørke nettet, har blitt en viktig kanal for kjøp og salg av narkotika. Særlig gjelder det nye psykoaktive stoffer, men også tradisjonelle stoffer omsettes via internetthandel.

En annen trend gjennom de siste årene er at det stadig beslaglegges flere forskjellige stofftyper i en og samme sak. Det gjelder både saker som omfatter omsetning, besittelse og bruk, men også store innførselssaker.

En rekke av MDMA-beslagene for 2017 er postforsendelser beslaglagt av tollvesenet, der stoffet er bestilt over internett, på samme måtesom for nye psykoaktive stoffer (NPS).

Cannabis – produkter med høy styrkegrad

Som i Europa for øvrig har styrkegraden i cannabisprodukter vært kraftig økende de siste årene. For de hasjbeslagene der styrkegrad er bestemt, er gjennomsnittet for de siste to årene ca. 23 % THC. I marihuana og cannabisplanter varierer THC-innholdet mye avhengig av kvalitet på produktene og profesjonalitet i dyrkingen. Planter med svært høyt THC-innhold dyrkes ofte fram også her i landet. De siste to årene viser analyser av innenlands dyrket cannabis variasjoner mellom 5 og 18 % THC.

Antall beslag er uendret i forhold til fjoråret. De beslaglagte mengdene er vesentlig mindre enn i rekordåret 2016, men omtrent på gjennomsnittet for det siste tiåret.

Aktuell link