februar 10

Vannlekkasje på sykehjem. Tak falt ned..

Natt til lørdag 10. februar oppstod en vannlekkasje i taket på Rolvsøy sykehjem i Fredrikstad, i et nylig overtatt sprinkleranlegg.

Tak falt ned

Vannlekkasjen medførte at et innertak i en stue falt ned, og at brannalarmen ble utløst opplyser Fredrikstad kommune.

Ingen personskade

Ingen beboere eller ansatte er skadet som følge av hendelsen, og pårørende er informert.

Løsninger

Vannlekkasjen berører 20-25 beboerrom, samt fellesarealer. Det blir nå etablert midlertidige boløsninger for alle berørte beboere inne på Rolvsøy sykehjem.

Det arbeides samtidig med å avdekke skadeomfanget i bygget, og iverksettes forebyggende sanering på stedet.

Under arbeid med uttørking og rehabilitering av bygget i ukene som kommer, vil det bli lagt til rette for andre midlertidige boløsninger for de berørte beboerne. Det er så langt ikke avklart hvordan dette vil bli løst for den enkelte.

Aktuell link

Foto via Fredrikstad kommune