februar 11

Forsikringsselskapene merker holke-problemene..

Mange fotgjengere får trøbbel på såpeglatte fortauer.

Gjensidige har over 30 prosent flere ulykkesskader i januar sammenlignet med desember, og langt flere i januar i år enn tilsvarende periode i fjor. Mange av dem gjelder skader på glattisen, som tannskader og brudd i armer og bein skriver selskapet i en melding.

Mange

  • Vi har mange flere henvendelser den siste tiden som følge av de vanskelige føreforholdene for fotgjengere, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Typiske erstatninger gjelder utgifter til offentlige leger og behandlere. Det vil si vanlige egenandeler som vi får når vi er på et sykehus, hos legen og fysioterapeut etc..

  • Flere har også fått ødelagt tenner, og tannlegeutgifter dekkes under forsikringen, forteller han.

Dersom det i verste fall skulle bli en varig skade, er det også hjelp å få økonomisk gjennom en såkalt menerstatning.

  • Heldigvis så er det svært få av disse holke-skadene som er så alvorlige at de gir varig men, sier Rysstad.

Foto via Gjensidige