februar 13

Planlagt vinterferien? Vinterferie i Statskogs hytter..

Statskog SF har over 100 åpne buer og nær 80 utleiehytter over hele landet. Dette er stort sett enkle hytter midt ute i norsk turterreng. Det koster ikke noe å tilbringe natta i ei åpen bu, mens utleiehyttene kan leies rimelig gjennom inatur.no opplyser Landbruks- og matdepartementet

Her kan du sjekke ut noen aktuelle hytter

Mange har sikret seg noen hyttedøgn i vinterferien. De fleste leier mellom ett og tre døgn. Det er nok en liten dreining fra tidligere, hvor det var mer vanlig å leie lengre perioder i vinterferien. Tallene som Statskog sitter med fra utleie av sine hytter landet rundt, viser at hyttemønsteret er ulikt i nord og sør i Norge.  Det ser ut til at nordlendinger ikke bekymrer seg for en drøy skitur inn til hytta, mens folk i Sør-Norge helst vil kjøre helt fram.

Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 59 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.