februar 15

Færre barn må vente på barnehageplass..

Ved utgangen av 2017 var det nesten 2200 færre barn på venteliste for barnehageplass sammenlignet med 2016. Totalt var det 6169 barn som ventet på plass opplyser Utdanningsdirektoratet.

Retten til plass ble i 2017 utvidet til å gjelde alle ett-åringer som er født før 1. desember. Alle landets kommuner oppfyller retten til plass, og nesten halvparten av barna på venteliste er 0 år eller 1-åringer født etter fristen. Private barnehager tar inn over dobbelt så mange barn uten rett til plass sammenlignet med de kommunale.

  • Vi synes det er positivt at færre barn må vente på barnehageplass. Mye tyder på at mange kommuner nå i større grad har et fleksibelt barnehageopptak som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for mange familier, sier Hilde Hjorth-Johansen, fungerende avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Flere barnehager oppfyller kravet om pedagogisk bemanning

77 prosent av barnehagene oppfyller kravet om pedagogisk bemanning, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra 2016. Det skal være minst en pedagogisk leder per 9 barn under 3 år og minst en pedagogisk leder per 18 barn over tre år. Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagene skjerpet. Da skal det være minst en pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år.