februar 16

Denne uken er 20 leger fra hele landet samlet til avansert traumekurs på Sykehuset Østfold..

Denne uken er 20 leger fra hele landet samlet til avansert traumekurs på Sykehuset Østfold. Det er første gang kurset arrangeres utenfor et universitetssykehus opplyser sykehuset Østfold i en artikkel.

Fjær i hatten

  • En fjær i hatten for Sykehuset Østfold å få arrangere dette kurset her hos oss, sier seksjonsleder Knut Steinar Isaksen i seksjon for akutt kirurgi.

Kurset som gjennomføres fra onsdag til fredag denne uken, er et såkalt ATLS-kurs (Advanced Trauma Life Support), hvor målgruppen er kirurger, ortopeder, anestesileger, almennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

20 leger

En gruppe med 20 leger fra ulike steder av landet deltar, deriblant fire fra Sykehuset Østfold. For å være med på kurset har deltakerne både vært gjennom en søknadsrunde, og er dessuten plukket ut gjennom uttakskriterier som prioriterer behov for kurset i jobb og antall år i faget.

Tester teori og praksis

  • Jeg synes det er et veldig bra og interessant kurs. Vi har noen lange dager, men det er svært nyttig, mener kursdeltaker Jostein Eiane Heggebø. Han er LIS-lege ved kirurgisk avdeling, og har vært i Sykehuset Østfold siden juni.
  • I løpet av kurset får vi helt konkret veiledning i hva som bør gjøres og i hvilken rekkefølge, når vi tar imot hardt skadde pasienter. I mange tilfeller handler det om liv eller død. Prinsippene skal vi kunne jobbe etter uavhengig av pasienten og hvor man er, sier Heggebø.

Her kan du lese mer

Foto via sykehuset Østfold