februar 17

Inviterer til informasjonsmøte om planene for fv. 109 Rolvsøysund – Alvim..

Torsdag 1. mars inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om reguleringsplanene for fylkesvei 109 mellom Rolvsøysund og Alvim i Sarpsborg kommune.

Fylkesvei 109

Planleggingen av fylkesvei 109 pågår for fullt. Veien skal utvides fra to til fire felt. Ett felt i hver retning blir kollektiv- eller sambruksfelt. Samtidig skal det bygges gode løsninger for fotgjengere og syklister på begge sider av veien.

Skjer

TID: Torsdag 1. mars mellom klokken 14:00 og 19:00
STED: Greåker videregående skole (auditoriet), Fortunaveien 16, Greåker

Det blir like orienteringer i plenum klokken 14:00, 16:00 og 18:00.

Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på dine spørsmål og ta imot innspill til reguleringsplanen. Møtet er åpent for alle interesserte.

Møte om Råbekken – Rolvsøysund

Det blir eget informasjonsmøte om strekningen Råbekken – Rolvsøysund i Fredrikstad i forbindelse med at denne planen legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring.

Aktuell link