februar 19

Aksepterer ikke utsettelse av InterCity-utbyggingen..

  • Jeg forutsetter at når Stortinget har sagt at det skal være dobbeltspor til Fredrikstad i 2024, så må regjeringen følge opp med tilstrekkelige planleggingsmidler. Ellers er dette å sabotere et stortingsvedtak sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Overrasket

Fylkesordfører Ole Haabeth er både overrasket og indignert over nyheten som kom søndag kveld om at Bane Nor varsler en mulig utsettelse av InterCity-utbyggingen fra Moss og sørover i Østfold på opptil tre år opplyser fylkeskommunen i en artikkel.

– Må forholde seg til vedtakene

  • Dette er uakseptabelt, og vi vil kjempe for at Bane Nor forholder seg til den vedtatte planen om Fredrikstad i 2024 og Sarpsborg i 2026. Østlandssamarbeidet har tidligere mobilisert for intercity, og nå må vi mobilisere igjen. Jernbaneverket har ved flere anledninger uttalt at det var mulig å bygge raskere enn tidligere oppsatt, men at den vedtatte takten var den optimale. At det når foreslås en utsettelse med tre år, er derfor både uakseptabelt og overraskende.

Østlandsfylkene har tidligere bedt om at det settes av tilstrekkelige planleggingsressurser, og fått litt ulne svar. Haabeth håper på en politisk løsning:

  • Det som nå er kommet opp, er en anbefaling fra Bane Nor, som det er opp til politikerne å bestemme. Jeg forventer at man står ved det man har sagt, sier han.

Skrikende behov

Haabeth peker på det stadige behovet for bedre forbindelser og høyere frekvens, både for passasjerer og gods.

  • Mange er avhengige av toget til å fra Oslo for å komme seg på jobb, og har i mange år måttet beregne forsinkelser på grunn av kapasitetsproblemer. Også behovet for å få mer gods over på bane, siden kapasiteten på E6 snart når taket, veier tungt. Raskest mulig utbygging er en helt grunnleggende forutsetning for å få den utviklingen vi jobber for. Men dette handler også om troverdighet til politikere generelt, og Stortinget spesielt. En ytterligere utsettelse vil undergrave troverdigheten til stortingsvedtak. Jeg blir ofte møtte med at «vi tror ikke på at det skjer noe før vi får se det». Da har jeg svart at vi har bindende vedtak, og at folk på tro på oss. Da kan vi ikke komme nå og be dem akseptere at dette tar tre ekstra år. Dobbeltsporet er allerede år på overtid, sier Haabeth.

Aktuell link

Foto via Østfold fylkeskommune