februar 22

Rydder før fuglene kommer tilbake..

Ryddesesongen er allerede i gang flere steder i landet, og frivillige over hele Norge er nå klare til å dra ut og rydde før fuglene kommer tilbake for å hekke skriver «Hold Norge Rent» i en melding.

Er i gang

«Før fuglene kommer 2018» startet 19. februar og varer frem til 15. april. Dugnaden koordineres av Hold Norge Rent i samarbeid med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening.

Marin forsøpling

På verdensbasis rammes minst en million sjøfugl årlig av marin forsøpling. Problemet truer også Norges fugleliv, og opprydding før fuglene kommer tilbake er et effektivt tiltak som bidrar til å redusere mengden marint avfall i viktige hekkeområder.

Før fuglene kommer ble arrangert for første gang i 2015 og blir gradvis bygget opp til en landsomfattende aktivitet. Målet er å rydde før hekketiden begynner og ferdeselsforbudet inntrer.

I år skal frivillige rydde isopor, sanitæravfall, fiskeutstyr, plastbiter m.m. fra en lang rekke øyer i Oslofjorden, Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Troms.

«Før fuglene kommer» ble etablert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og finansieres i dag med tilskudd fra Miljødirektoratet.

Foto: Hold Norge Rent