februar 25

Færre og færre gifter seg..

Ikke siden 2006 har så få inngått ekteskap. 22 100 par gifte seg i 2017, mens 9 800 par skilte seg skriver SSB i en artikkel.

Gradvis

Tallene for inngåtte ekteskap har minket gradvis fra 2008, med unntak av 2012, viser ekteskapsstatistikken. Men tallene var enda lavere i perioden  1983–1995. Det var 500 flere par som skilte seg i 2017 enn det var året før.

Samtidig var det vel 400 færre par som gifte seg i 2017 enn  i 2016. Alle fylkene, bortsett fra Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Troms, hadde ein svak nedgang i tallet på inngåtte ekteskap.

Flest likekjønna par gifte seg i hovedstaden

Det var over 330 likekjønna par som gifte seg i 2017. 119 ekteskap var mellom menn og 214 var mellom kvinner. Av disse var det flest som gifte seg i Oslo, 37 prosent, men det var óg mange i Akershus, 12 prosent. Tallet på vigsler mellom kvinner har steget hvert år siden lovendringa som tillot likekjønna ekteskap kom.

Det var i fjor 20 prosent flere slike vigsler enn i 2009 da den nye paragrafen trådte i kraft. Tallet på vigsler mellom menn har øket noe mindre, med 13 prosent.

Aktuell link