februar 26

Influensavaksine for sesongen 2018 – 2019..

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå vurdert sammensetningen av neste sesongs influensavaksine for den nordlige halvkule. I forkant av denne vurderingen har det nasjonale referanselaboratoriet for influensa på Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet en rapport som oppsummerer og analyserer den norske influensasesongen i detalj.

Rapporterer inn

Data innrapportert til WHO hver uke, og rapporten fra Norge og andre land involvert i den globale overvåkingen av influensa, utgjør grunnlaget for valg av ny influensavaksine opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Viktig bidrag fra norsk influensaovervåking

Norge er en stor bidragsyter inn i den internasjonale overvåkingen av influensa. De mikrobiologiske laboratoriene her i landet tester et stort antall pasienter, og er flinke til å sende inn virus og data til FHI hver uke. Dette gjør at Norge som ett av få land i verden bidrar til WHO med mange virus og kvalitetssterke data også utenfor influensasesongen. Norske virusstammer er tidligere anbefalt som vaksinekandidat for den nordlige halvkule.

− WHO ser til Norge spesielt ved slutt og oppstart av ny sesong for å få en indikasjon på hva sesongen vil bringe, sier fungerende avdelingsdirektør Karoline Bragstad i avdeling for Influensa ved FHI.

Til høsten

WHO har nå i februar tatt stilling til ny vaksinesammensetning, men vaksinen vil ikke være tilgjengelig før ut på høsten. Det tar tid å lage og distribuere influensavaksinen.

Aktuell link