februar 27

Ny styreleder i Sykehuset Østfold..

Maranne Nordby Fålun ledet sitt første styremøte i distriktspsykiatrisk senter i Fredrikstad. Foto sykehuset Østfold.

Ny styreleder

  • Jeg er veldig heldig som får være styreleder i det fineste sykehuset i Norge, sier Marianne Nordby Fålun via sykehusets nettsider,

Klokken ni mandag var det nye styret i Sykehuset Østfold samlet for første gang. For at styret skal få innsikt i hele sykehusdriften, holdes styremøtene i sykehusets ulike lokaler i fylket.

Takknemlig

  • Jeg er takknemlig for at jeg får bli kjent med sykehuset, og jeg setter pris på at de ansatte setter av tid til å vise meg rundt, slik de har gjort i DPS Fredrikstad, sier den nye styrelederen.

Utdannet siviløkonom

Marianne Nordby Fålun er utdannet siviløkonom. Hun har vært direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg siden 2007, og som økonom har hun også lang erfaring med norske helsetjenester.

Fra 2002 til 2007 var hun økonomidirektør i Akershus Universitetssykehus. Hun har vært styremedlem i Sykehusapotekene, og nestleder i styret for Feiringklinikken. De siste to årene har hun vært styreleder i Sykehusapotekene, og fra september 2017, har hun vært styremedlem i Sykehuset Østfold.

Viktig samspill

Styret i Sykehuset Østfold består nå av åtte medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse. Tre av styremedlemmene er valgt av de ansatte, de resterende fem er utnevnt av eier Helse Sør-Øst.

  • Som styre må vi ha fokus på å få til en god driftssituasjon som kommer både pasienter og medarbeidere til gode. Samtidig må vi være klar over at styret må navigere innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har fått av våre eiere. For å få til gode løsninger er det er vesentlig at vi har et godt samspill med både de ansatte og ledelsen i sykehuset, sier Fålun.

Aktuell link