februar 28

Varsler stor samarbeidskontroll med fokus på tungbil..

Denne uken har politi over hele Europa et ekstra fokus på tunge kjøretøy. Utrykningspolitiet (UP) og politidistriktene er selvsagt med. Kontrolltemaene vil være fart, rus og bilbelte, samt andre atferdskontroller som f.eks. farlige forbikjøringer og avstand til forankjørende, sier UP-sjef Runar Karlsen i en melding.

Målet

Det overordnede målet for kontrolluken er at flere patruljer skal delta i kontroll av tunge kjøretøy. I tillegg til å forebygge og avdekke overtredelser av vegtrafikkloven m.m., er det et mål å avdekke aktører som kan mistenkes for annen kriminalitet, som arbeidskriminalitet eller ulovlig smugling av varer.

Risiko

I kontrollsituasjonen er det viktig å ha med seg at førere av tungbil gjennomgående er yrkessjåfører med høy kompetanse og profesjonalitet. De er ikke overrepresentert i de alvorlige ulykkene, men tungbil utgjør likevel en betydelig risiko på våre veier, fordi konsekvensene av en ulykke har et betydelig høyere skadepotensial på grunn av tyngde og kraft.

Tungbilkontrollene vil fortsette hele uken over hele landet.

Aktuell link

Foto via UP