mars 01

Rydder miner i Oslofjorden..

Under andre verdenskrig ble Oslofjorden minelagt. Mange av disse minene ligger der fortsatt, og kan potensielt utgjøre fare for skipstrafikken, fiskeri og miljøet. Norge og NATO bidrar i arbeidet med å rydde opp opplyser Forsvaret i en artikkel.

*via Forsvaret

23 miner og fire torpedoer

Sammen med allierte fartøy lokaliserte og ryddet KNM Rauma og Måløy miner fra andre verdenskrig i NATO-operasjonen MCM OPS 2018. Operasjonen ble avsluttet torsdag 22. februar, der styrken fant 23 miner og fire torpedoer i strekningen indre Oslofjord til Horten og Moss. Politiet har ansvaret for rydding av eksplosiver, og Forsvaret bistår ved forespørsel gjennom bistandsinstruksen.

— Operasjonen er viktig for å gjøre Oslofjorden tryggere for de som benytter farvannet der. Fartøyene fikk gjennomført mye minejakt og øvd under tidvis vanskelige forhold. At vi får øvd realistisk og samtidig bidrar til tryggere omgivelser, er svært positivt, forteller skipssjef på KNM Rauma, Ole Torstein Sjo.

De norske fartøyene er en del av NATOs stående minerydderstyrke i Nord-Europa, og samarbeidet med nederlandske, britiske og tyske fartøy for å sikre alliert trening og samøving.

— Samarbeidet vi har med NATO sin minerydderstyrke er godt. Det at vi har en arena i nord der vi får øvd på reel minejakt med de krevende forholdene Norge har, er ansett som svært positivt, sier Raymond Vikebø Fosse, skipssjef på KNM Måløy.

BESØK AV FORSVARSSJEFEN

Fredag 16. februar kom Forsvarssjefen om bord på KNM Rauma for å få status for den pågående operasjonen i Oslofjorden og status i Minevåpenet. Her spiste han lunsj med representanter fra de norske fartøyene, der spørsmål om OR-system, krigføring og synspunkter rundt Forsvarets fremtid ble tatt opp. Her var offiserer, OR og menige tilstede, og fikk selv høre Forsvarssjefens egne erfaringer fra operativ avdeling.

— Det er interessant å besøke de operative avdelingene, og få se arbeidet de gjør med egne øyne. Det er et viktig arbeid, sier Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

BAKGRUNN

I løpet av andre verdenskrig ble det droppet over 1500 miner med britiske fly i Oslofjorden og de nærliggende områdene. Bakgrunnen for dette, finner vi under krigens utbrudd – og da Norge erklærte seg nøytral. Det ble sterkt kritisert av allierte styrker, siden norsk farvann ble brukt for å transportere jernmalm gjennom Narvik til Tyskland fra den svenske gruven i Kiruna.

Jernmalm var en essensiell del av den tyske våpenindustrien, og for å forhindre tilførselen av metallet til Tyskland, la britene miner i norske farvann. Minene som ble droppet i Oslofjorden forhindret fartøyene å benytte ankringsområder og innseiling til havner, samt å stoppe tilføring av forsyninger og troppetransporter.

Innholdsbasert / foto via Forsvaret / Marion Aaserud Dahlen /