mars 03

Eldre over 60 år hardest rammet av sesongens influensa..

Vinterens influensautbrudd har vært langvarig med mange smittede. Mange av de alvorlige sykdomstilfellene er blant eldre over 60 år, oppsummerer Folkehelseinstituttet i en artikkel.

– Nå er toppnivået trolig nådd og det forventes en nedgang i antall syke fremover. Det betyr ikke at smitterisikoen er over. Vi anbefaler fortsatt uvaksinerte i risikogrupper å ta vaksinen. Det vil ennå være til nytte for mange, sier fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Karoline Bragstad.

Flest eldre alvorlig syke

I år, som i fjor, har influensaen rammet de eldre hardest.

— Både A- og B-virusene som sirkulerer rammer de eldre over 60 år hardt, påpeker Bragstad.

I løpet av en gjennomsnittlig sesong anslås det at influensa medfører 5000 sykehusinnleggelser. Siden begynnelsen av denne vinterens sesong, som startet i uke 40 i fjor, og frem til i dag, har det på landsbasis vært drøyt 4300 sykehusinnleggelser.

— Det langvarige og kraftige utbruddet kan føre til at det totale antallet sykehusinnleggelser blir høyere enn i en gjennomsnittssesong. I tillegg ser det ut til at antallet influensapasienter som trenger intensivbehandling vil bli høyere enn i fjor, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Tønnessen.

Folkehelseinstituttet har også mottatt flere varsler om influensautbrudd i sykehjem enn tidligere.

Aktuell link