mars 04

Har engasjert matblogger for å kurse nesten 250 ansatte ved SFO og barnehager..

Halden kommune har engasjert en av Norges mest kjente matbloggere til å kurse nesten 250 ansatte ved SFO og barnehager. Dette skal gi sunnere mat til barn i Halden skriver kommunen på sine nettsider.

Fru Timian

Marit Røttingsnes Westlie er godt kjent som matbloggeren Fru Timian. Hun har utarbeidet et oppskriftshefte som er i tråd med Helsedirektoratet sine kostholdsanbefalinger for skoler og barnehager, og dette brukes nå på kurs for ansatte i Halden. På kursene som Halden kommmune har arrangert siden ifjor høst og gjennom vinteren har deltakerne lagd en rekke av disse rettene i løpet av en kveld. På denne måten får kursdeltakerne nye ideer og mer kunnskap om hvordan de kan lage god og sunn mat som passer for barn.

Hensikt

  • Hensikten er å kunne tilby mer helsefremmende kosthold til de minste, sier prosjektleder Gun Kleve i Halden kommune.

Ansatte ved SFO ved alle byens barneskoler har deltatt på dette kurset. Det har også ansatte ved samtlige av Halden kommunes barnehager, det vil si Bergknatten, Bjørklund, Brekkerød, Isebakke, Karrestad og Stangeløkka. I tillegg har det deltatt ansatte ved de private barnehagene Åkerholmen, Ynglingen, Festningsgata, Harekas og Espira Oreid.

Har fått penger

Østfold har fått 26,4 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB som er øremerket helsefremmende skoler. Fra den potten har Halden kommune blitt tildelt penger til kursene for SFO. Resten er finansiert via folkehelsemidler fra Østfoldhelsa.

Aktuell link

Foto via Halden kommune