mars 05

Styrker kapasiteten til ortopediske operasjoner på sykehuset Østfold..

Fra v. Sandro Rolle, Louise Trotter, Beate Øren, Ronny Hansen, Asbjørn Sorteberg, Ole Fredrik Lund, Anne Margrethe Borgersen, Linda Marie Eikemo, Lise Beate Ringsby og Anders Lippert. Foto sykehuset Østfold

Styrker kapasitet

Ortopedisk poliklinikk i Sykehuset Østfold øker operasjonskapasiteten, og vil to dager i uka kunne utføre større inngrep med hjelp fra anestesi. Allerede i løpet av første dag ble fire pasienter operert opplyser sykehuset på sine nettsider.

  • Dette har vi ventet på, sier avtroppende avdelingssjef Anne Margrethe Borgersen i ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold.

Sist uke ble det gjennomført prøvedrift med to pasienter, og torsdag 1. mars var det klart for offisiell åpning av det nye tilbudet.

Operasjonssykepleier Linda Eikemo sto for snorklippingen under den offisielle åpningen av operasjonsstua. I bakgrunnen avtroppende avdelingssjef Anne Margrete Borgersen.

Fullverdig

Allerede i 2016 ble en egen spesiallab  tatt i bruk ved poliklinikkområde 3 ortopedi på Kalnes, men her har det kun blitt gjennomført mindre inngrep med lokalbedøvelse. Gjennom åtte måneder har det vært jobbet for å få oppgradert til en fullverdig operasjonsstue, hvor det også kan gjennomføres operasjoner i narkose. Det nye er at ortopedisk poliklinikk har fått anestesilege- og sykepleiereressurser, samt operasjonssykepleiere, og postoperativsykepleiere som blir en del av teamet tilknyttet operasjonsstuen.

  • Det har krevd en del tilrettelegging. Blant annet har operasjonsstuen blitt bygd om. For å gjennomføre operasjoner med narkose krevdes endringer i forhold til ventilasjon, og dette arbeidet ble avsluttet sist helg, opplyser Borgersen.

Oppgraderingen betyr at det nå kan gjøres mye større inngrep i operasjonsstuen på poliklinikken i 1. etasje. Med et fullt operasjonsteam på plass, kan det utføres operasjoner i narkose.

  • Her tenker vi å operere skader i hånd, og da først og fremst mindre ortopediske inngrep. I første omgang starter vi med håndledds- og fingerfrakturer, sier Borgersen. Det er en forutsetning at pasientene ellers er friske, slik at de normalt vil kunne reise hjem etter gjennomført operasjon.

Slike operasjoner skal gjennomføres i løpet av to uker, og etter helgen sto 14 på venteliste for å få utført en slik operasjon. Ved å kunne gjennomføre operasjonene i poliklinikken på mandag og torsdager fremover, er målet å redusere ventetiden. De øvrige dagene skal operasjonsstuen fortsatt brukes til inngrep av kirurgisk og ortopedisk avdeling hvor det kun er nødvendig med lokalbedøvelse.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider.

Foto via sykehuset Østfold