mars 06

Sarpsborg kommune skal leie ut bolig til sykepleiere..

Enhetsleder Enhet Kurland og Tingvoll sykehjem Gro Gulla, teamleder Team Bolig Robin Brynildsen, rådgiver Live Hovin. Foran fra venstre teamleder Kurland sykehjem Trine Bergstrøm, sykepleier Hege Walen Kristiansen og pleiemedarbeider Zaoriguli Zikiya.

Sarpsborg kommune skal leie ut bolig til sykepleiere

Kommunen ønsker å legge enda bedre til rette for at flere sykepleiere kan jobbe i Sarpsborg. Fra 1. juni kan sykepleiere booke rom av kommunen.

Hovedgrunnen til at kommunen tilbyr bolig, er for å rekruttere flere sykepleiere, til både faste stillinger og vikariater opplyser kommunen på sine nettsider.

Boligen ligger i sentrum, Kulåsgaten 26. Dermed blir det enkelt for sykepleierne å komme seg på jobb i de ulike sykehjemmene og til de ulike avdelingene i hjemmebaserte tjenester i Sarpsborg kommune.

Boligen har fire soverom og fellesareal med stue, kjøkken, bad, vaskerom og et lite uteareal. Prisen er 250 kroner per døgn og det vil bli trukket av lønnen en gang i måneden.

Husets fellesareal blir gjort rent en gang i uken, mens rommene må den enkelte leietager vaske selv. De som flytter inn får låne sengetøy og håndklær og det er inkludert i prisen.

Boligen er fullt møblert og det er tilgang på vaskemaskin, tørketrommel, wifi, tv, og fullt utstyrt kjøkken

Rekrutteringstiltak

Det er ansatte i enhetene innenfor omsorgstjenesten, som foreslo dette tiltaket. Team bolig skaffet boligen, som nå skal leies ut.

  • Vi tenker at dette er et godt rekrutteringstiltak. Vi er avhengig av å ha tilstrekkelig med sykepleiekompetanse, og særlig i forbindelse med ferieavviklingen er det vanskelig å få tak i vikarer, sier rådgiver Live Hovin.

Hun forklarer at spesielt i ukene 26 til 32 det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere.

  • Vi har fått tilbakemelding om at flere kunne tenke seg å jobbe i kommunen, men at de er avhengig av å ha et sted å bo mens de er her.

Sarpsborg kommune gjør flere tiltak for å rekruttere sykepleiere, blant annet med lønnen. Alle sykepleiere i Sarpsborg kommune, får 20.000 kroner mer – enn det som er garantitarifflønn.

Trenger sommervikarer

Nå lyser kommunen ut flere sommervikarstillinger for sykepleiere og sykepleierstudenter.

  • Sarpsborg er en sommerby, og det kan kanskje være attraktivt for studenter fra andre steder å komme hit å arbeide om sommeren.

Boligen leies av kommuneområdet velferd hele året, og kan bookes via den enkelte leder ved de ulike enhetene/teamene. Turnusen kan også tilpasses slik at man jobber intensivt en periode, for så å ha en lengre periode fri. Turnusen blir satt innenfor lover og regler som gjelder.

  • Det blir litt som anleggsarbeidere/pendlere langveisfra, sier Hovin.

Aktuell link

Foto via Sarpsborg kommune