mars 06

Tid fra fødsel til hjemreise redusert med et halvt døgn på ti år..

I 2016 hadde nybakte mødre en gjennomsnittlig liggetid etter fødselen på 2,7 døgn. Ti år tidligere var liggetiden et halvt døgn lengre. Det viser tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.

Det pågår for tiden en offentlig debatt om hvor lenge nybakte mødre ligger på sykehus før de reiser hjem etter en fødsel. Folkehelseinstituttet har derfor publisert tall for mors liggetid i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank.

Kortere liggetid

I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlig liggetid for mor gått ned fra 3,2 døgn til 2,7 døgn, regnet fra datoen for forløsningen til datoen for utskrivelse. I 1999 var denne liggetiden 4,1 døgn. Se figur 1 som viser hvordan gjennomsnittlig liggetid for mor etter fødselen har endret seg fra 1999 til 2016.

Nedover siden 1999

– Vi ser at liggetiden har gått jevnt og trutt nedover siden 1999, og at det nå ikke er noen forskjell på liggetid etter størrelsen på fødeinstitusjonene, sier fagdirektør Marta Ebbing i Folkehelseinstituttet i en melding.

Flergangsfødende har kortest liggetid

Flergangsfødende har kortere liggetid enn førstegangsfødende, og nedgangen i liggetid er større for flergangsfødende enn for førstegangsfødende.

Aktuell link