mars 07

Hva forskes det på ved Sykehuset Østfold? Åpen kveld..

Avdelingssjef Waleed Ghanima og forskningsavdelingen ønsker velkommen til åpen kveld om forskning 14. mars. Her sammen med lege Øyvind Jervan fra akuttmedisinsk avdeling som er en av foredragsholderne. Foto via sykehuset Østfold

Inviterer

Nå inviterer for første gang Sykehuset Østfold til åpen kveld om forskning. 14. mars kan alle som har lyst høre korte foredrag om forskning innen kreft, ADHD, leddplager, blodpropp og fedme på Kalnes.

Lyst til

  • Dette er noe vi har hatt lyst til veldig lenge, og nå inviterer vi befolkningen til en åpen kveld, sier avdelingssjef Waleed Ghanima i forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Akershus universitetssykehus har gjennomført tilsvarende temakvelder i flere år, med stor suksess opplyser sykehuset på sine nettsider. Nå ønsker Sykehuset Østfolds forskningsavdeling, i samarbeid med Sykehuset Østfolds forskningsstiftelse, å gjøre tilsvarende for innbyggerne her.

I løpet av to timer i plenumsalen på Kalnes neste onsdag, vil seks foredragsholdere fortelle om noe av forskningen som foregår i sykehuset og hvordan denne forskningen kan bidra til bedre behandling av pasientene våre.

Program for åpen kveld om forskning

1800 – 1810: Introduksjon ved forskningsavdelingen

1810 – 1825: Senkomplikasjoner etter blodpropp i lungene v/lege Øyvind Jervan i akuttmedisinsk avdeling og seksjonsleder Jostein Gleditsch ved bildediagnostikk

1830 – 1845: ADHD: sikrere diagnose og tryggere medisinering v/psykolog Geir Øgrim

1850 – 1905: Kreftforskning i Sykehuset Østfold v/avdelingssjef Andreas Stensvold i kreftavdelingen

1910 – 1925: Ulike typer fedmeoperasjoner v/avdelingssjef Tom Nordby i kirurgisk avdeling

1930 – 1945: Isjias, rygg- og leddplager v/overlege Anne Julsrud Haugen i revmatologisk seksjon

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider

Foto via sykehuset Østfold