mars 07

Over 1500 barnehagelærere søkte om videreutdanning innen fristen 1. mars…

Over 1500 barnehagelærere søkte om videreutdanning innen fristen 1. mars. Det er nesten 400 flere enn på samme tid i fjor. Også rektorutdanningen er et populært videreutdanningstilbud opplyser Kunnskapsdepartementet i en melding.

– Det er en veldig bra at så mange barnehagelærere ønsker å få faglig påfyll og videreutdanne seg. Vi trenger flere barnehagelærere med spisskompetanse for at alle barn i Norge skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet – uansett hvor i landet de bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

1.mars gikk fristen for å søke ut. Innen 15. mars må barnehageeier/styrer godkjenne søknadene, før de kan gå videre i opptaket til de enkelte videreutdanningstilbudene.

Rektorutdanning

– Barnehagelærere er nøkkelen til en god barnehage der barna trives, leker og får utvikle seg språklig. Skal vi lykkes med tidlig innsats må vi begynne i barnehagen, sier Sanner.

I år var det også en økning i søkertallene til rektorutdanningen. Til sammen kom det inn over 10 000 søknader om videreutdanning fra lærere i skoler og barnehager.

– Det vi ser nå er et felles videreutdanningsløft for ansatte i hele utdanningsløpet – fra barnehagelærere til lærere på videregående skoler og rektorer, understreker kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

FAKTA

• Strategi for videreutdanning for lærere kom i 2015. Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, Skolenes Landsforbund, Lektorlaget og Skolelederforbundet står sammen om strategien Kompetanse for kvalitet.

• 1531 barnehagelærere søkte om å ta videreutdanning. I fjor søkte totalt 1140.

• 643 rektorer har søkt om videreutdanning i år sammenlignet med 581 i fjor.