mars 08

Vil ha flere kvinnelige ledere i politiet..

  • Politiet har høye ambisjoner for en bedre kjønnsbalanse i lederstillinger, sier politidirektøren i anledning kvinnedagen.

Halvparten

Nesten halvparten av de ansatte i politiet er kvinner, og det har aldri vært bedre kjønnsbalanse i politiet enn det er i dag opplyser Politidirektoratet i en melding.

Nødvendig

  • Jeg mener god kjønnsbalanse er nødvendig for å skape en god arbeidsplass, og for at politiet skal få, utvikle og beholde viktig kompetanse, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. De siste årene er det også blitt flere kvinnelige ledere i politiet.

Mål om 40 prosent kvinnelige ledere

Innen 2022 har politiet som ambisjon at det skal være minimum 30 prosent av hvert kjønn blant politiutdannede ledere og 40 prosent av hvert kjønn i lederstillinger totalt. For 2027 er ambisjonen enda høyere. Da skal det være minimum 40 prosent ledere av hvert kjønn i også i politistillinger med personalansvar.

  • Vi er underveis, vi er ikke framme. Vi skal jobbe kontinuerlig og langsiktig i hele etaten for å utvikle ledere og få en enda bedre kjønnsbalanse. Målene er ambisiøse, men de er realistiske, sier Humlegård.

Alle politidistrikt og særorgan laget i 2017 en lokal handlingsplan med tiltak, og det stilles krav til de som rekrutterer om å bidra til bedre kjønnsbalanse. I fjor startet også Politidirektoratet opp et mentorprogram, som blant annet har bedre kjønnsbalanse som målsetting.

Tallenes tale

46 prosent av alle ansatte i politiet er kvinner

31 prosent av de politiutdannede er kvinner

58 prosent av juristene er kvinner

Totalt er det 32 prosent kvinner i lederstillinger

I politilederstillinger er det 20 prosent kvinner

I juriststillinger med lederansvar er det 39 prosent kvinner

I administrative stillinger med lederansvar er det 57 prosent kvinner

7 av 12 politidistrikter har en kvinneandel på over 30 prosent i politimesterens ledergruppe