mars 09

Ti prosjekt som skal bidra til å utvikle regionen. Deler ut 23 millioner..

Politikerne i fylkesutvalget 9.mars vedtok enstemmig å fordele drøyt 23 millioner i kroner i såkalte statlige regionale utviklingsmidler opplyser Østfold fylkeskommune. Fylkeskommunen mottar og forvalter disse midlene over statsbudsjettet.

Totalt er det altså ti tiltak som får støtte til å drive regional utvikling. Disse er..

*Innovasjon Norge – distrikt  1 800 000,-

*Ny støtteordning i kommuner med distriktsutfordringer  840 000,-

*Partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold  500 000,-

*Innovasjon Norge – digitalisering, etablererservice  1 750 000,-

*NCE Smart Energy Markets  1 000 000,-

*Kompetanseforum Østfold  860 000,-

*Innovative Østfold  1 000 000,-

*Interreg  6 490 000,-

*Omstilling basert i Mosseregionen  3 000 000,-

*Ny støtteordning for omstilling, næringsmiljøer og kompetansetiltak  5 240 000,-

*I tillegg settes det av 650.000 kroner til gjennomføringskostnader.

Aktuell link

Foto via Østfold fylkeskommune