mars 12

320 ungdommer samlet til konferanse i Sarpsborg. Radikalisering..

Elevrådskonferansen MOTløft ble arrangert i Sarpsborg 8. mars. Bak fra venstre: Wanja Skarpnord, Siri Anette Larsen, Thea Dahlqvist, Tone Faale, Astrid Maria Grythe, Christiane Seehausen. Foran fra venstre: Sara Faugstadmo Berg, Fredrik Gudheim Haraldstad, og psykolog Cathrine Moestue.

320 ungdommer

  • I dag er temaene radikalisering, ekstremisme og utenforskap. Det er så store ord at de er vanskelige å forstå. Men kort oppsummert så handler dette om at vi skal passe på hverandre, se hverandre og vise hverandre respekt.

Det sa ungdommene Sara Faugstadmo Berg og Fredrik Gudheim Haraldstad, da de åpnet elevrådskonferansen MOTløft i Sarpsborg opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider.

Sammen med spennende foredragsholdere, klarte de å trekke de store ordene «radikalisering», «ekstremisme» og «utenforskap» ned til noe konkret og lærerikt.

Og konferansens aller sterkeste historie kom fra psykolog Cathrine Moestue, som selv har opplevd å bli radikalisert:

Den sterkeste historien

Risikofaktorer for radikalisering kan være fattigdom, manglende integrering, at man har det vanskelig på skolen eller hjemme, eller at man opplever stor urettferdighet i verden.

Men psykolog Cathrine Moestue, med sin oppvekst i en trygg familie på vestkanten i Oslo, passer ikke inn i ovennevnte risikofaktorer. Likevel ble hun radikalisert av sin teaterlærer i Stockholm på 80-tallet. Det resulterte blant annet i at hun endret navnet sitt og at hun ikke hadde kontakt med familien sin på mange år. Til slutt klarte hun heldigvis å flykte.

  • Det er lett å «skylde på» de som blir radikalisert. Skylde på personligheten deres, på familieforhold eller dårlig økonomi. Men så er det situasjonen, altså en aktiv manipulering og rekruttering fra andre som er viktig. Dette glemmer vi ofte å ta med i bildet, sier Moestue.

Hennes historie gjorde et dypt inntrykk på både unge og voksne i salen. Radikalisering er ikke noe som bare skjer med «de andre», det kan skje med hver og en av oss.

Være en god venn og nabo

Leo Ajkic, kjent fra ulike NRK-serier, holdt også et foredrag om sin historie – fra barndom, krig og flukten til Kroatia, Tyskland og Norge.

Her kan du lese mer via kommunens nettsider

Foto via Sarpsborg kommune