mars 13

60 prosent synes det er greit å stå i bilkø..

Tusenvis starter bilen hver morgen, vel vitende om at de skal sitte i kø. Hvorfor gidder de det, og hvordan oppleves det å sitte i kø spør Vegnett i en artikkel:

Den som sitter i kø kunne brukt tida på jobb eller fritid i stedet. Men er det blitt så mye du kan gjøre i bilen at folk ikke opplever kø som så stor ulempe?

Dette er noe av det Marie Aarestrup Aasness i Statens vegvesen ser på i sitt doktorgradsarbeid.

Greit å sitte i kø

I høst svarte 2000 personer som kjørte på de fire største vegene inn og ut av Oslo svart på spørsmål rundt kø i relasjon til sin forrige reise på over ti minutter. Halvparten av disse hadde stått i kø.Av de som satt i kø, svarer 60 prosent at de synes det er greit å stå i kø. Over 90 prosent var også forberedt på at de måtte sitte i bilkø.

-Jeg er overrasket over at så mange synes det er greit å sitte i kø. Dette gjør de enten fordi de ville brukt mer tid/penger på reise kollektivt. Eller fordi det er mer komfortabelt med bil.

Vil ikke betale for å slippe kø

Folk er også spurt om hvor mye de er villig til å betale ekstra for å slippe kø.

Rundt 70 prosent er ikke villige til å betale noen ting for å unngå kø. 80 prosent vil maks betale ti kroner ekstra for å unngå kø.

Lett tilgang på parkering gjør at folk kjører

Over 70 prosent synes det er viktig med lett tilgang på parkeringsplass.

-Dette kan tyde på at færre parkeringsplasser er viktigere enn litt høyere bomtakster for å få folk til å slutte å kjøre. Det viser også det nye takstsystemet i Oslo: Tre fjerdedeler kjører som før etter at prisene steg, påpeker Aasness.

Hva påvirker kø-opplevelsen?

Hvis du skal kjøre til noe som er lystbetont er du mer positiv til å sitte i kø. Hele 70 prosent sier type reise avgjør om det er plagsomt med kø.

Hvilke grunner mener du det er til at det varierer hvor plagsomt det er å kjøre i kø?

Ulik opplevelse av kø

-Jeg ser også på om opplevelsen av å sitte kø i varierer med hvor du bor, kjønn, alder og inntekt. Hvordan det oppleves å sitte kø kan også ha noe med forventninger å gjøre. Ei kø på få minutter i Oslo er nærmest ikke kø, der forventer en kø. Mens det i en mindre by kan få minutter kø fortone seg lenge, sier Aasness.

Innholdsbasert / illustr via Vegnett / aktuell link