mars 14

Kvinner reiser i snitt seks kilometer kortere enn menn til jobb..

Kvinner reiser i snitt seks kilometer kortere enn menn til jobb skriver Vegnett i en artikkel.

| via Vegnett

Kvinner og menn har like mange reiser, men menn reiser i gjennomsnitt 42 kilometer pr dag, kvinner 36 kilometer.

Menn reiser lengre både til jobb og for å gjøre innkjøp. Mens menn i snitt reiser 19 kilometer hver veg til jobb, reiser kvinner rundt 13 kilometer.

Både menn og kvinner reiser lengre for å komme seg på jobb enn de gjorde tidligere, men forskjellene er ikke blitt mindre. Til sammenligning reiste de henholdsvis 12 og 8 kilometer i snitt til jobb i 1985. Menn reiser også to kilometer lengre enn kvinner for å handle.

Reisevaner viser tradisjonelt kjønnsrollemønster

-Dette viser at kvinner lever sine liv nærmere hjemmet enn menn. Som sosiolog er det morsomt å se hvordan reisevaner er en indikator på menneskers dagligliv og et tradisjonelt kjønnsrollemønster, sier Guro Berge i Statens vegvesen.

-Bare ved å se på transportmiddelvalg, så ser vi klare forskjeller. Kvinner reiser mindre med bil, og de reiser mer kollektivt og går mer enn menn. Flere kvinner sitter også på som passasjer i bil.

Reiser lengre for drømmejobben

Det ser ut som menn er villig til å reise lengre enn kvinner for å ha en interessant jobb. Kanskje det også betyr at nærmiljøet betyr mer for kvinner enn menn, ettersom de både jobber og handler nærmere hjemmet.

-Det er jo litt rart at det skulle være systematisk flere drømmejobber nærmere hjemmet for kvinner enn for menn. En forklaring kan nok være at kvinner velger jobb nærmere hjemme for å bistå barn. De vil være i beredskap: Skjer det noe med poden i barnehagen eller på skolen, er det ofte mor som stiller opp. Og da er de jo avhengige av stabil og rask reise hjem, noe som krever at det er et godt transporttilbud og at de slipper kø og innstilte tog.

Har Vegvesenet et ansvar?

Også likestillingen er avhengig av et godt transporttilbud, og da har kanskje Statens vegvesen et ansvar, spør Berge:

– Likestilling i hjemmet krevet både et sikkert, forutsigbart og rasktreist transporttilbud, så både mor og far kan være i beredskap for barna. Skal kvinner ha glede av større bo- og arbeidsmarkeder, så må transporten være mer rasktreist og stabil for at de skal ta seg en drømmejobb utenfor nærmiljøet – hvis det er målet da?

Tallene er hentet fra reisevaneundersøkelsen 2013/14 der rundt 60.000 er spurt.

Aktuell link

Illustrasjon via Vegnett