mars 14

Legger til rette for mer like parkeringsregler og satser i Sarpsborg og Fredrikstad..

I høst vedtok bystyret i Sarpsborg kommune at parkeringsregler og satser skal bli mer like i Sarpborg og Fredrikstad. Nå legger rådmannen fram flere endringer for å gjennomføre dette opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider:

Felles

Det er et mål og få en felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma med de samme reglene i begge byene, og helst de samme prisene. Reglene skal både legge til rette for et levende sentrum som er attraktivt for handlende, og det være en viktig del av transportpolitikken i kommunen.

Rådmannen legger fram foreslag om en gradvis innføring av flere boligsoner, utvidelse av avgiftssonen i øst, innføring av gratis parkeringstid for korttidsparkering nær gågata og gratis parkering på langtidsplasser på lørdager.

Saken skal behandles i formannskapet 22. mars og i bystyret 12. april. Hvis politikerene støtter rådmannens forslag,  blir det innført gratis parkering på heldagsplassene på hverdager etter kl. 14 og på lørdag. Samtidig økes gebyrsatsene på de dyreste plassene for nærme seg nivået i Fredrikstad.

Næringslivet har gitt innspill

Tiltakene er presentert for iSarpsborg og Sarpsborg næringsforening. I rådmannens forslag har det blitt lagt særlig vekt på hensynet til handlende.

Grønn parkering: 

Gratis langtidsparkering utenfor avgiftssonen, i utkanten av sentrum (Sirkustomta og i Borregaardsbakken). Disse parkeringsplassene er særlig beregnet for de som må kjøre bil til arbeid i sentrum.

Gul parkering:

Gratis korttidsparkering for de som skal raskt inn/ut av en butikk. Slike plasser etableres i tilknytning til gågata og opprettes først i tre gater. Maks parkeringstid er 20 minutter på disse plassene.

For å gjøre korttidsparkering enkel og sørge for at de besøkende ikke må bruke tiden til å lete etter en parkeringsautomat, foreslår rådmannen å innføre parkeringsskive. Dette er en klokke man limer på innsiden av ruten i bilen og som man stiller på det tidspunktet man ankommer. Når tiden er gått ut, vil trafikkbetjentene enkelt se dette og kunne følge opp. Har man ikke parkeringsskive, kan du også notere tidspunktet på en lapp i bilens frontrute.

Rød parkering:

Sentrale plasser med høyere priser (progressive satser). Dette bidrar til at bilenen flyttes oftere, ogflere kan bruke plassene for å handle eller andre servicetilbud i byen.

Blå parkering:

Billigere parkering i gangavstand til torget og med en lavere pris enn på plassene med progressiv avgift. Parkeringen er lagt til rette for de som skal oppholde seg i byen i flere timer, og som er villige til å betale for dette.

Oransje parkering / boligsoneparkering:

Mange som kjører bil til jobb parkerer gratis i boligområdene i sentrum. Bystyret vedtok i november at det skal etableres boligsoneparkering utenfor avgiftssonen. Boligsoneparkering medfører at beboere i sonen, må kjøpe beboerlisens hvis de har behov for å parkere i gatene i sonen i på dagtid. Den første boligsonen i Sarpsborg ble innført i 2015 i området Kulås øst. Det blir lagt opp til opp til egne plasser for besøksparkering mot avgift innenfor hver sone.

Rådmannen anbefaler at det innføres boligsone i Kulås vest, Fritznerbakken øst og vest, Grotterød nord og syd, Kruseløkka, Enenda, Sentrum øst og Borregaard.

Innføring av boligsoner er krevende for områdene rundt. Innføring i et område fører ofte til at presset øker i omkringliggende områder. Rådmannen legger derfor opp til å innføre boligsoner gradvis over flere år, med oppstart i Kulås vest i 2018.

Nytt parkeringshus

I høst vedtok bystyret å sette i gang et forprosjekt med en utredning for etablering av parkeringshus sørøst i byen. I arbeidet med ny sentrumsplan har vist at kvartal 270 (p-plassen ved Jenseg bakeri), er egnet for plassering av et nytt P-hus. Et slikt parkeringshus vil bli behandlet som egen ak på et senere tidspunkt.

Parkeringshuset skal bidra til færre biler i bybildet. Dette er plasser som egner seg for de som skal oppholde seg i byen i flere timer, og som er villige til å betale for dette.

Bedre informasjon og skilting

Parkeringsutredningen viste at det er mange parkeringsplasser i Sarpsborg, og at disse ofte står ledige. Samtidig mener likevel mange brukere at det er for få parkeringsplasser.

Rådmannen foreslår å sette i gang flere informasjonstiltak for å informere bedre om parkeringplasser i sentrum. Aktuelle tiltak kan være skilt som angir gangavstand i minutter til torget fra langtidsparkering og heldagsparkering, henvisningsskilt til parkeringsplassene ved innkjøring til byen, og fargemerking av parkeringsautomater og skilt for å tydeliggjøre de ulike typene parkeringsplasser. Et parkeringskart i lommeformat som angir hvor de ulike parkeringsplassene er, priser, tider og gangavstand vil utarbeides.

Når rammene for parkering i sentrum er fastsatt, kan du få dette kartet på Servicetorget, hos iSarpsborg, i butikker i byen og laste det ned fra nettsiden til kommunen.

Her finner du dokumentene i saken. Se sak nr 18/00463

Foto / Input via Sarpsborg kommune / aktuell link