mars 16

Vellykket kveld om forskning på sykehuset Østfold. Full sal..

Mange møtte opp da forskningsavdelingen og Sykehuset Østfolds forskningsstiftelse inviterte til åpen kveld oppsummer sykehuset på sine nettsider.

Full sal

  • Det gikk over all forventning. Vi hadde full sal, med over 50 besøkende i tillegg til egne medarbeidere, sier avdelingssjef Waleed Ghanima i forskningsavdelingen fornøyd.

Onsdag kveld kunne alle som hadde lyst, ta turen til plenumssalen på Kalnes for å høre mer om forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold. Seks foredragsholdere holdt korte innlegg hvor de fortalte om forskning innen kreft, ADHD, fedme, blodpropp i lunger, samt isjias, rygg- og leddplager.

  • Mange engasjerte i ulike aldere hadde møtt frem, og det var en god del spørsmål underveis. Folk benyttet også sjansen til å snakke med forskerne våre i pausen, og responsen var veldig positiv, sier Ghanima.

Det var flere som sa de var interessert i å delta i forskningsstudier, og det var også mange som uttrykte et klart ønske om at de ville ha flere slike kvelder.

Avdelingssjef Waleed Ghanima ved forskningsavdelingen var godt fornøyd med den første åpne kvelden.

Flere muligheter

  • Ja, med de tilbakemeldingene vi fikk, så vil vi absolutt gjenta åpen kveld om forskning. Vi satser på en gjentakelse til høsten, sier Waleed Ghanima.

Aktuell link

Foto via sykehuset Østfold