mars 19

Bruken av allergimidler på resept økte i 2017. 900 000 personer..

Mer enn 900 000 personer hentet ut et allergimiddel på resept i 2017, en økning på mer enn 50 000 fra 2016 opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Hver femte

I 2017 fikk nesten hver femte person i befolkningen utlevert et allergimiddel på resept. Blant kvinner var andelen vel 20 prosent, mot 15 prosent blant menn. Økningen fra 2016 var på fem prosent, viser ny statistikk fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Allergimidler omfatter tabletter (antihistaminer), antiallergiske nesesprayer og øyedråper.

– Bruken av allergimidler vil variere med pollensesongen, og 2017 var et år hvor mange var plaget, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.

Se alle de nye 2017-tallene for reseptpliktige legemidler i Reseptregisterets database.

Økt med 19 prosent på ti år

I løpet av en tiårsperiode har andelen som fikk utlevert minst ett allergimiddel økt med 19 prosent. Figur 1 viser andelen av befolkningen som fikk utlevert minst ett allergimiddel på resept i perioden 2008 til 2017, fordelt på kvinner og menn.

Det selges i tillegg allergimidler reseptfritt, men dette salget er ikke med i denne databasen.

Aktuell link