mars 19

Ventetidene på sykehusene gikk ned i 2017..

Gjennomsnittlig ventetid i sykehusene var 57 dager i 2017, en nedgang på tre dager fra 2016. Regjeringen vil redusere ventetiden ytterligere. Målet er at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021 skriver Helse og omsorgsdepartementet i en melding.

Fra 2013 til 2017 ble gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten redusert med 17 dager. Nedgangen fortsatte i 2017, men reduksjonen var ikke like sterk som tidligere.

  • Det er bra at ventetidene gikk ned i 2017. Vi har hatt en veldig god utvikling siden 2013, og vi kan ikke forvente at utviklingen fortsetter i samme tempo. Men regjeringen har satt seg et mål om at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021, og da må vi holde trykket oppe, sier helseminister Bent Høie.

Andelen fristbrudd gikk opp med 0,6 prosentpoeng fra 1,4 til 2 prosent. Det vil si at andelen pasienter som ikke fikk hjelp innen oppsatt frist økte noe.

  • Samlet har det vært en nedgang i fristbrudd på 4,3 prosentpoeng siden 2013. Økningen vi ser nå er liten, men jeg forventer likevel at sykehusene fortsetter arbeidet med å redusere fristbruddene, sier Høie.

Foto illustr